suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Norra verksamhetscentret för närståendevård

  • Serviceställe

Norra verksamhetscentret för närståendevård betjänar i frågor kring närståendevård inom äldreomsorgen.

Besöksinformation

Utängsgränden 3
00780 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 21.1.2022