suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mörsarplatsens grupphem

  • Serviceställe

Mörsaren har plats för nio invånare. Det starka stödet för boende består av autismrehabilitering, användning av kommunikationsmetoder som stöder tal, inlärning av vardagsrutiner samt individuell rehabilitering.

Personalen består av 15 medarbetare, såsom närvårdare, sjukskötare och socionomer.

Personalen är på plats dygnet runt.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Mari Lipponen, 09 310 450 44 ...

Besöksadress

Lavettvägen 11
00430 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 17.4.2024