suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mejlans triangelsjukhus

  • Serviceställe

Avdelning K4A neurologi, Mejlans triangelsjukhus

Avdelning K4B infektionssjukdomar och reumatologi, Mejlans triangelsjukhus

Dialysbehandlingscentralen Delta, Mejlans triangelsjukhus

5A Organtransplantationer och leverkirurgi, bukspottkörtel- och ventrikelkirurgi, Mejlans triangelsjukhus

5B njur- och bukspottkörteltransplantationer, nefrologi, Mejlans triangelsjukhus

Reumatologiska polikliniken, Me ...

Besöksadress

Haartmansgatan 4
00290 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Informationspunkt
0947172432 
(lna/msa)
Växel
094711 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 6.2.2024