suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Malms sjukhus

  • Serviceställe

Malms samjour

Akutavdelningen, Malms sjukhus

Internmedicinska avdelningarna 2, 4 och 5, Malms sjukhus

Malms sjukhus laboratorium

Malms sjukhus röntgen

OLKA-verksamhet, Malms sjukhus

Besöksadress

Talvelavägen 6
00700 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Växel
094711 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 6.3.2024