suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Malms rådgivningsbyrå

  • Serviceställe

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Malms rådgivningsbyrå är en mödrarådgivningsbyrå.

Besöksinformation

Talvelavägen 4
00700 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.6.2020