suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Malms centraliserade öppna fysioterapi

  • Serviceställe

Malms centraliserade öppna fysioterapi är en fysioterapienhet.

Besöksinformation

Talvelavägen 6, rak. 18 C
00700 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 20.10.2021