suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Madetoja servicehus

  • Serviceställe

Madetoja servicehus har fem grupphem och enheten Näpsäkkä för dagverksamhet, som stödjer äldre personer som bor hemma. Vi har en trivsam och lättframkomlig gård där vi tillbringar mycket tid tillsammans.

Vår verksamhet bygger på invånarnas behov och att vi lyssnar på dem. Vi erbjuder en god primärvård, en mångsidig kost och en trygg boendemiljö. Dessutom erbjuder vi våra invånare olika hobbyer, m ...

Besöksadress

Madetojagränden 3 A
00720 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.3.2023