suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lojo samjour

  • Serviceställe

Jouren på Lojo sjukhus och akutmottagningen på Lojo hälsocentral finns i samma lokaler. Vi vårdar i första hand patienter över 16 år.

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Anhörigförfrågningar om jourpatienter
0193801600 
(lna/msa)
Ring Jourhjälpen innan du söker dig till akutmottagningen
116117 
(lna/msa)
I nödsituation ring
112 
(lna/msa)
Lohjan terveysasema
0291512990 
(lna/msa)
Pusula
0291513060 
(lna/msa)
Karislojo
0291513070 
(lna/msa)
Sammati
0291513080 
(lna/msa)
Högfors
0942582200 
(lna/msa)
Nummela
0942582100 
(lna/msa)
0926061430 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 7.11.2023