suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Lintula gymnastiksal

  • Serviceställe

Instruktioner till dem som använder idrottsplatsen:

Besök inte idrottsplatser då du är sjuk.

Kom ihåg 1–2 meters säkerhetsavstånd.

Följ begränsningarna för högsta antal personer.

Kom ihåg handhygien.

Hosta i ärmen.

Användning av ansiktsmask förutsätts vid vistelse i lokaler för inomhusmotion, förutom under idrottsprestationen.

Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.

Mer information: w ...

Besöksadress

Eriksgatan 7
20100 Åbo

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 22.2.2023