suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Åbo stad

Lintula gymnastiksal

  • Serviceställe

Utrustning

2 x gymnastikmattor

cirkusgymnastikredskap och skumgummigrop

Salen kan användas endast under bokade turer. Bokade turer beviljas endast åt gymnastikför-eningar.

Område: Åbo

Besöksinformation


Ansvarig organisation: Åbo stad
Servicespråk: finska