suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Leikkipaikka Nurkka

  • Serviceställe

Leikkipaikka Nurkka är en lekplats.

Besöksadress

Kivisvedsvägen 12
00760 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 25.2.2024