suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kronoby kommun

Kvarnbo daghem

  • Serviceställe

Kvarnbo daghem består av 4 avdelningar Strandskatan, Strömstaren, Silvertärnan och Sångsvanen - Laulujoutsen. Avdelningarna Strandskatan och Strömstaren är för barn i åldern 1-3 år, medan Silvertärnan och Sångsvanen - Laulujoutsen är för barn i åldern 3-5 år.

Sångsvanen - Laulujoutsen är en tvåspråkig avdelning. Verksamheten är i första hand riktad till finskspråkiga barn, vars skolspråk kommer a ...

Besöksadress

Tranubäckståget 18
68500 Kronoby

Ansvarig för texten: Kronoby kommun
Uppdaterad: 1.9.2023