suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Klienthandledning och öppenvårdstjänster i Lestijokidalen

  • Serviceställe

Lestijokidalens klienthandledning och öppenvårdstjänster verkar i Kannus.

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–14.00

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Serviceförman
+358 408042440 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 13.3.2023