suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kirurgiska sjukhuset

  • Serviceställe

Akutmottagningen för öron-, näs- och halssjukdomar, Kirurgiska sjukhuset

Tidsbokningspolikliniken för öron-, näs-och halssjukdomar, Kirurgiska sjukhuset

Operations- och anestesiavdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar, Kirurgiska sjukhuset

Avdelning K6 (öron-, näs- och halssjukdomar), Kirurgiska sjukhuset

Dagkirurgi för öron-, näs- och halssjukdomar, Kirurgiska sjukhuset

Hörcentralen, Kirurgi ...

Besöksadress

Kaserngatan 11-13
00130 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Växel
094711 
(lna/msa)
Informationspunkt
0947188310 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 21.3.2023