suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kinaborgs seniorcenter / Servicehus

  • Serviceställe

Kinaborgs servicehus ligger vid goda trafikförbindelser i Sörnäs.

Konst och kultur utgör en viktig del av vardagen. Vi ordnar gemensamma aktiviteter och våra invånare är också välkomna i den mångsidiga verksamheten vid Kinaborgs servicecentral.

Hos oss arbetar närvårdare, sjukskötare, en fysioterapeut, en socialhandledare och en kulturhandledare.

Vi är en del av Kinaborgs seniorcentral.

Om du ...

Besöksadress

Kinaborgsgatan 7-9 A
00500 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 19.6.2024