suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Kannus familjecenter

  • Serviceställe

Familjerådgivningarna har som uppgift att erbjuda lagstadgad uppfostrings- och familjerådgivning genom att stödja och främja barns, ungdomars och familjers psykiska välbefinnande och livshantering.

Familjerådgivningen ger experthjälp vid problemsituationer i familjelivet. Till exempel kan det i barnens uppfostran och utveckling samt i relationerna mellan familjemedlemmarna uppstå situationer vid ...

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 6.5.2022