suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kånalaparken / Bollplan (sand)

  • Serviceställe

Kånalaparken / Bollplan (sand) är en bollplan.

Besöksadress

Lillstuvägen
00390 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 25.2.2024