suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Jordens sång

  • Serviceställe

Kvarteret 206 i Berghäll revs år 1974 och på platsen uppfördes istället en enda enorm byggnad; Skolstyrelsens ämbetshus. Marjatta Weckströms bronsskulptur Jordens sång avtäcktes på ämbetshusets gård 1980. Skulpturen är en hoppingivande detalj på den annors så trista gården.

Skulptören har själv karakteriserat skulpturen som "organiskt abstrakt". Den består av uttrycksfulla, mjukt levande organi ...

Besöksadress

Hagnäsgatan 2, Siltasaari
00530 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 5.12.2023