suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ilomäkiparkens konditionstrappor

  • Serviceställe

Ilomäkiparkens konditionstrappor lånar ut redskap för utomhusmotion.

Besöksadress

Britagränden
00840 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 21.2.2024