suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hympelstigens grupphem

  • Serviceställe

Hympelstigens grupphem erbjuder individuellt hjälpboende för 20 personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilka dagligen behöver mycket stöd och omvårdnad.

Stödboende passar personer som behöver mycket hjälp, vård, handledning och stöd i sina dagliga aktiviteter. I stödboendet finns övervakning nattetid och personalens hjälp och stöd är därmed tillgängliga under alla tider på dygnet.

De ...

Besöksadress

Hympelstigen 9
00770 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 17.4.2024