suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hjältegravmonumentet i Munksnäs

  • Serviceställe

"Moder jord skyddar sina söner" (Maaemo suojelee poikiaan) hör till Wäinö Aaltonens (1894-1966) sena produktion, skulpturen är signerad 1959. Aaltonen har befriat sig från den tunga monumentalismen och skulpturen har en expressiv grundstämning. Sonens klassicism har fått ett motsatspar i den kubistiskt skisserade kvinnogestalten. Moderjord skyddar sin son på Munksnäs hjältegrav, omgivningen är pla ...

Besöksadress

Gert Skyttes park, Munkkiniemi
00330 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 1.3.2024