suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hjälpmedelscentralen, enheten i Brunakärr

  • Serviceställe

Vid hjälpmedelscentralens enhet i Brunakärr ansvarar vi för hjälpmedelstjänster på krävande specialnivå inom den specialiserade sjukvården i hela HUS område.

Besöksadress

Mannerheimvägen 107
00280 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 11.1.2023