suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Helsingin sovittelutoiminta

  • Serviceställe

Helsingin sovittelutoiminta betjänar i frågor kring medlingsverksamhet.

Besöksadress

Alexandersgatan 24, 3. krs
00170 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 20.4.2024