suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Käräjä- ja hovioikeudet

Helsingfors tingsrätt

  • Serviceställe

Tingsrätterna behandlar brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. Behandlingen av en del ärenden har koncentrerats till vissa tingsrätter. Domkretsarna för de tingsrätter som behandlar jordrättsmål o ...

Läs mer

Besöksinformation

Porkalagatan 13
00180 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Telefon
växel
+358 295644200 
(lna/msa)
Postadress
PB 650
00181 Helsingfors

Basuppgifter

Ansvarig organisation Käräjä- ja hovioikeudet
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Käräjä- ja hovioikeudet
Uppdaterad: 31.5.2021