suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Helsingfors centrumbibliotek Ode

  • Serviceställe

Ode är en evenemangsplats, ett läsandets hus och en mångsidig stadsupplevelse. Det bjuder på kunskap, nya färdigheter och berättelser, och är lättillgänglig för inlärning, inlevelse, arbete och avkopp ...

Läs mer

Besöksinformation

Tölöviksgatan 4
00100 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-tisdag 8.00–22.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 9.4.2020