suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Havsparken petanqueplan

  • Serviceställe

Havsparken petanqueplan är en bollplan.

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 24.2.2024