suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Handikapparbetets handledningsenhet vid Haavikko

  • Serviceställe

Handikapparbetets handledningsenhet vid Haavikko betjänar i frågor kring sysselsättningstjänster inom vården av utvecklingsstörda.

Besöksadress

Skogsbäcksvägen 13 i
00630 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–14.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 1.6.2023