suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gerontologiskt socialt arbete, söder

  • Serviceställe

Seniorinfo avgör behovet av gerontologiskt socialarbete.

Vid det gerontologiska socialarbetets södra enhet betjänar vi personer som bor på följande postorter: 00100–00210, 00240–00260, 00500–00530, 00550–00560, 00600–00610.

Besöksadress

Göksgränd 1 B, 6. ja 7. krs
00500 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.3.2023