suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Geriatriska polikliniken

  • Serviceställe

På Geriatriska polikliniken undersöker vi personer över 75 år vars minne och förmåga att hantera information eller vardagen har försämrats. Vi bjuder in våra kunder till undersökning tillsammans med en anhörig. I vår undersökning ingår vanligen hjärnröntgen.

Vi bedömer din medicinering, ställer en diagnos och gör upp en plan som upprätthåller din funktionsförmåga. Den fortsatta vården och kontro ...

Besöksadress

Sturegatan 8, 2. krs
00510 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-torsdag 7.45–15.30
fredag 7.45–14.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 28.3.2023