suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gamlas idrottspark / Tennisplaner

  • Serviceställe

I Gamlas idrottspark finns fyra tennisplaner, som har konstgräs med sandbotten som beläggning, som är tillgängliga gratis för Helsingforsborna.

Besöksadress

Musikantstigen 9
00420 Helsingfors

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 21.2.2024