suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fysioterapi vid geriatriska polikliniken

  • Serviceställe

Fysioterapi vid geriatriska polikliniken är en fysioterapienhet.

Besöksadress

Sturegatan 8
00510 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 23.2.2024