suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Forsby seniorcenter

  • Serviceställe

Hos oss vid Forsby seniorcenter kan du delta i mångsidig verksamhet på ett sätt som passar dig. Du får uppleva delaktighet och leva ett meningsfullt liv enligt dina resurser.

Forsby seniorcenter ligger i en parkliknande miljö på ett tidigare sjukhusområde. På området finns ett servicecenter, en serviceboendeenhet och tolv avdelningar, varav två är svenskspråkiga.

I vår trivsamma trädgård finns ...

Besöksadress

Hospitalgången 8, rak. N
00600 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 18.2.2024