suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Espoon kielikylpypäiväkoti

  • Serviceställe

Esbo språkbads daghem som finns i Gäddvik, var det första språkbadsdaghemmet som startade i Södra Finland 1990 efter att Vasa hade börjat med språkbad. I daghemmet lär sig barnen svenska enligt språkbadsmetoden, i en trygg och hemtrevlig miljö.

Besöksadress

Toppelundsgränden 2
02170 Esbo

Tjänster

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 28.3.2023