suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Esbo Stads Registraturen

  • Serviceställe

Stadens registratur svarar för att registrera ärenden som gäller beslutsfattandet i Esbo och inkommande dokument samt tjänster som gäller dem.

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 10.00–15.45

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 18.3.2023