suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Eftermiddagsverksamhet / Fritidshemmet i Kottby / Kottby lågstadieskola, Kottbynejdens svenska...

  • Serviceställe

Eftermiddagsverksamhet / Fritidshemmet i Kottby / Kottby lågstadieskola, Kottbynejdens svenska förening rf ger eftermiddagsverksamhet på svenska.

Besöksinformation

Pohjolagatan 45

00600Helsingfors

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 6.11.2019