suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Domargård fältskidspår

  • Serviceställe

Domargård fältskidspår är ett skidspår.

Besöksadress

Gårdsmuseivägen
00690 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 29.11.2023