suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Den krigstida kvinnans minnesmärke

  • Serviceställe

Minnesmärket över den krigstida kvinnan avtäcktes den 12 oktober 1996. Minnesmärket är det första som hedrar kvinnornas insats under krigstiden. Det består av en 8 meter hög pelare av stål och en 7,5 meter bred stenhäll av grå Skurugranit. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Relieferna på stenhällen illustrerar kvinnornas arbete på hemmafronten - i hem, fabriker, inom lantbruket o ...

Besöksadress

Porthansgatan, Berghäll
00530 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 16.6.2024