suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Degerö servicecentral / Gym

  • Serviceställe

Du kan träna på egen hand i vårt gym med mångsidiga och trygga konditionsredskap. Innan du börjar träna självständigt får du handledning i att använda redskapen.

Besöksadress

Rudolfsvägen 17-19
00870 Helsingfors

Betjäningstider

torsdag-fredag 8.00–16.00

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024