suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Dagsverksamheten Sointu

  • Serviceställe

Hos oss i Sointu arbetar närvårdare och en fysioterapeut.

I verksamheten ingår till exempel samtal, minnesstunder, allsång, motion och utevistelse enligt klienternas behov och önskemål.

Dagverksam ...

Besöksinformation

Kinaborgsgatan 7-9 A
00500 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 8.8.2022