suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Dagsverksamheten Ruskopirtti

  • Serviceställe

Våra klienter har en diagnostiserad minnessjukdom eller nedsatt rörelseförmåga eller också kan de uppleva ensamhet.

Hos oss i Ruskopirtti arbetar närvårdare och en fysioterapeut. Teamets arbetssätt ...

Besöksinformation

Smörblommevägen 6.

00930 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–15.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.6.2022