suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Dagsverksamheten Päivikki

  • Serviceställe

Hos oss i Päivikki arbetar tre vårdare och en fysioterapeut.

Utöver de gemensamma måltidsstunderna ordnas under dagen aktiviteter som stöder funktionsförmågan, såsom motion, utevistelse, vardagssysslor och samtal.

Dagverksamheten Päivikki ordnas vid Gårdsbacka seniorcenter.

Besöksadress

Gårdsgränden 5
00940 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 20.2.2024