suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Daghemskök, Päiväkoti Troolari

  • Serviceställe

Daghemskök, Päiväkoti Troolari ger daghem måltider.

Besöksinformation

Östersjögatan 16
00180 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 5.9.2021