suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Daghemmet Pilten

  • Serviceställe

Daghemmet Pilten är beläget på det lugna och natursköna Degerö. Vårt daghem har fyra barngrupper och en förskolegrupp, barnens åldrar varierar från 1–7 år. Till förskolan kommer barn från närliggande daghem som skall börja i Degerö lågstadieskola.

Daghemmet är med i Grön Flagg från 1.1 2019. Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg för hållbar utveckling. https://vihrealippu.fi/sv/hem/

Daghemsf ...

Besöksadress

Urfjällsstigen 6
00840 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 24.2.2024