suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Daghemmet Lekstugan

  • Serviceställe

Kontaktuppgifter

Daghemsföreståndare

Timo Salo

+358 9 310 42046

timo.salo@hel.fi

Viceförståndare

Andreas Isaksson

+358 9 310 26793

andreas.isaksson@hel.fi

Botby förskola (i Botby grundskola)

+358 9 310 21754

Lekstugan är svenskt daghem i Tranbacka. Vi har tre grupper i olika åldrar. Daghemmet har en egen gård med många lekmöjligheter. Lekstugan hör till samma dagvårdsenhet m ...

Besöksadress

Takåsstigen 3
00940 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 27.2.2024