suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bymossaparken / Bollplan

  • Serviceställe

Bymossaparken / Bollplan är en bollplan.

Besöksadress

Bymossavägen
00320 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 25.2.2024