suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Brunnsparken / Petanqueplan

  • Serviceställe

Brunnsparken / Petanqueplan är en bollplan.

Besöksadress

Ehrenströmsvägen
00140 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 29.2.2024