suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Brobergets småbåtshamn

  • Serviceställe

Inhägnat område

- 54 platser

- båtplatsens bredd är 2,5 m - 3 m

- belysning

- el, avfall

- låsbar port

- förtöjning vid stolpe

Besöksadress

Brobergskajen
00170 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 18.2.2024