suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Brobacka idrottspark / Tennisplaner

  • Serviceställe

Kommuninvånarna kan använda utetennisplanerna gratis.

3 tennisbanor med konstgräs på sand

Besöksadress

Bollbackavägen 14
00740 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–21.00
lördag-söndag 10.00–16.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 8.2.2024