suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bottenhavsparken / Sridskobana

  • Serviceställe

Bottenhavsparken / Sridskobana är en skridskobana.

Besöksadress

Mässflicksgatan 2
00180 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 22.2.2024