suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bottenhavsparken / Konstgräsplan

  • Serviceställe

Bottenhavsparken / Konstgräsplan är en bollplan.

Besöksadress

Mässflicksgatan 2
00180 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 25.2.2024