suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Botby gårds småbåtshamn

  • Serviceställe

Inhägnat område

- 380 platser

- båtplatsens bredd är 2,5 m - 4 m

- 524 vinteruppägningsplatser

- belysning

- el, vatten, avfall

- låsbar port

- sjösättningsramp

- WC

- sugtömning av toalettavfall

- jolle- och Y-bomsplatser, platser utan akterförtöjning samt platser med förtöjningsstolpar för aktern

Besöksadress

Sjöåkervägen 11
00910 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 15.8.2023